دین که به آن کیش و آیین نیز گفته می‌شود در لغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد انسان برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود.
همچنین دین در اصطلاح یک جهان‌بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها و چگونگی زیستن، ارائه دهد.
واژه دین در فرهنگ لغات مترادف با کلماتی چون: حکم و قضا، رسم و عادت، شریعت و مذهب، همبستگی و غیر آن آمده است.
این تعریف کلی است و دین از نگاه مکاتب فلسفی و کلامی یا عرفانی معانی دیگری دارد.
بر اساس تعریف ارائه شده در آغاز این گفتار ،دین جلوهای متعددی دارد که باعث ظهور ادیان مختلف شده است.
دسته بندی ادیان میتواند بر اساس معیارهای اعتقاد به خدا،نوع جهان بینی،زمان و مکان و قدیم و جدید باشد.
بعنوان مثال برخی ادیان در بطن و متن خود اعتقاد به خدای یگانه را دارند و ترویج میکنند که با این ادیان توحیدی گفته میشود و ادیان ابراهیمی(یهود،مسیحیت،اسلام) و زرتشتی در این دسته قرار میگیرند.
برخی دیگر نگاه صرف معنویت گرا به زندگی دارند که ادیان هندو و بودا و جین در این رده قرار می گیرند.
ادیان به لحاظ جغرافیای مکانی هم قابل دسته بندی هستند مثل ادیان شرقی،ادیان غربی،ادیان آفریقایی.
همچنین از نظر زمانی هم طبقه بندی میشوند مانند ادیان قدیم و جدید یا ادیان زنده و مرده.لذا دسته بندی مشخص و روشنی برای ادیان وجود ندارد.
در این سایت به معرفی ادیان معروف ابراهیمی،ادیان هندی،ادیان ایرانی  پرداخته شده است.
با کلیک روی هریک از عناوین زیر می توانید به صفحه مربوطه وارد شوید:

یهود

مسیحیت

اسلام

زرتشتی

مانوی

مزدکی

هندو

بودایی

جین

سیک