بودای بزرگ (بیهار، هند)

بودای بزرگ (بیهار، هند)

آیین بودا یا بودیسم دین فلسفه‌ای مبتنی بر آموزه‌های <سیدارتا گوتاما>میباشد. <لقب بودا> در زبان سنسکریت به معنای <فرد بیدار> است.
هسته مرکزی تعالیم این دین که منسوب به بودا می‌باشد دانستن «چهار حقیقت برجسته» است:
۱. در جهان، درد و رنج وجود دارد
۲. ریشه همه رنج‌ها، تمایلات و خواسته‌های نفسانی و دلبستگی انسان به زندگی است
۳. این تمایلات و خواسته‌های نفسانی را می‌توان از میان برد
۴. با ریشه‌کن کردن این تمایلات می‌توان به بیچارگی و رنج پایان بخشید.
راه اصیل هشتگانه که نسخهٔ تجویز بیداردل (بودا) برای درمان رنج‌هایی است که همه موجودات دچار آن هستند خود به سه گروه دسته‌بندی می‌شود:
۱-اخلاق‌مندی (شیلا)
۲-تمرکز روانی (سامادی)
۳-بینش (پرگیا)
این سه مفهوم هستهٔ تمرین‌های روحانی آیین بودا را می‌سازند.
اندیشه های اصلاحی بودا در مخالفت با تعصب های برهمنان بود و اختلافات طبقاتی را باطل می شمرد. تعالیم اخلاقی وی در مجموعه هایی مانند <تری پیتکا> یعنی “سه سبد”جمع آوری شده است.
این تعالیم که بر آیین هندو پایه گذاری شده است شامل<ترک دنیا، تهذیب نفس ، تامل ، مراقبه و تلاش برای رهایی از گردونه زندگی پر رنج این جهان> میشود.
بخش مهم دیگر از تعالیم بودا که نشانگر راه رهایی از این مشکلات و رسیدن به «روشن شدگی» است به «راه‌های هشتگانه» شهرت دارد. این راه‌ها عبارتند از:
فهم درست، بینش درست، سخن درست، رفتار درست، معاش درست، کوشش درست، تأمل درست، تمرکز درست.
راه هشتگانه ، هشت قانون بزرگ زندگی را می آموزد:
۱. پرهیز از آزار جانداران
۲. پرهیز از دزدی
۳. پرهیز از بی عفتی
۴. پرهیز از دروغ
۵. پرهیز از مستی
۶. پرهیز از بدگویی
۷. پرهیز از خودخواهی
۸. پرهیز از نادانی
۹. پرهیز از دشمنی

بودا به سمساره یا تناسخ معتقد است.از دیدگاه بودا اگر انسان می خواهد که از چرخهٔ تولد و مرگ رهایی یابد، باید گرایش‌های نفسانی را کنار گذاشته و درستکار باشد، به یوگا پرداخته تا به حالات خلسه روحی دست پیدا کند.
بودا آیین خود را مانند قایقی داند که برای رسیدن به ساحل رستگاری به آن نیاز است ولی پس از رسیدن به رستگاری دیگر به این قایق نیز نیازی نخواهد بود. رسیدن به ساحل رستگاری آدمی را به آرامش مطلق می‌رساند. آن‌جاست که شمع تمامی خواهش‌ها و دلبستگی‌ها خاموش می‌شود.این پدیده را در سانسکریت <نیروانا> یعنی “خاموشی” می‌نامند.
آیین بودا به سه فرقه تقسیم می‌شود:
مهایانه ، تراوده و نام وجره‌یانه