معبد راناکپور

معبد راناکپور

آیین جین دینی است که از هند و در سده ۵ تا ۷ قبل از میلاد برخاسته است. بنیادگذار این آیین <مهاویرا> یعنی “بزرگ قهرمان” نامیده می‌شود. نام اصلی او”ناتپوته وردمانه” بود.
کلمه <جین> از لغتی در زبان سانسکریت می‌آید که به معنی “فتح کردن” است. این واژه اشاره‌ای به جنگی درونی علیه نفسانیات، شهوات و حواس بدنی است .
آیین جین هدفش را فراهم کردن مسیری به سمت پاکسازی روحانی و رستگاری معرفی می‌کند که بر اساس اعتقادات این آیین از طریق ریاضت و زندگی بر پایه سنت <اهیمسا> (پرهیز از آزار هرگونه جاندار) قابل دستیابی است.
اصول و مبانی آئین جین عبارتست از:
۱-هستی شناسی
۲-معرفت‌شناسی
۳-کارما
۴-ریاضت
۵-تهذیب نفس

اعمال روحانی آیین جین در پنج عهد بزرگ خلاصه می شود:
۱-پرهیز از قتل و آزار موجودات زنده
۲-پرهیز از دروغ و هر قول و عملی که موجب غضب یا حرص شود
۳-دوری از هر چیزی که به انسان عطا نشده باشد
۴-پرهیزاز شهوت جنسی
۵-خودداری از هرگونه علاقه به هر چیز
از نظر جینی ها استمداد از بشر یا کتاب بشری بی اثر است. روحانیون تأثیری در زندگی انسان ها ندارند. وداها مقدس نیست.هر فرد باید از درون خود استمداد جوید و تنها وسیله ی وصول، ریاضت شاقّه یا <تپس> می باشد.
نجات روح از تمام آلام بدون تحمل رنج و ریاضات شدید حاصل نمی شود. ریاضت و کشتن نفس به صورت افراطی اولین و مهم ترین اصل در مکتب جین است.
جین‌ها باور دارند که جهان نه آفریده شده و نه از بین می رود. آن‌ها روزهٔ خاصی به نام “سانتارا” یا روزهٔ منجر به مرگ دارند. کسی که مرگش را نزدیک حس کند و همهٔ وظایف دینی اش را نیز انجام داده باشد می‌تواند تصمیم بگیرد با کاستن تدریجی از خوردن و آشامیدنش کم کم بمیرد.

آیین جین تنها آیینی است که در آن از راهبه تا مردم عادی همه باید گیاه‌خوار باشند و از خوردن جانوران بپرهیزند. جین‌ها پوشیدن لباس را برای راهبان مرد حرام می‌دانند و معتقدند مهاویرا در حال ریاضت و ترک تعلقات نفسانی پس از مشاهده تعلق خاطر خود به حیا همه لباسهای خود را بیرون آورد و تا آخر عمر برهنه به سر برد.
در حدود سال ۷۹ قبل از میلاد میان پیروان این مذهب در مورد حدود برهنگی راهبان مرد اختلاف و دودستگی پدید آمد:
۱-فرقه آسمان‌جامگان که هیچ لباسی را نپذیرفتند.
۲-فرقه سفیدجامگان که استفاده از اندکی پارچه غیر دوخته را مجاز دانستند.
راهبه‌های زن در هر دو فرقه از لباس بلند و ساده غیر دوخته استفاده می‌کنند.