"مریدنور" در سال 1384 با یک وبلاگ در بلاگفا متولد شد.
الهام بخش این نام آیه "الله نورالسموات و الارض" بود و همچنین ملاقات با مردی پاک نهاد که سلوک عملی و عظمت شخصیت معنوی او به من تکلیف میکند همواره از وی به نام "جلال عشق" یاد کنم.
"مریدنور" مکتب یا فرقه نیست.میتواند عنوانی باشد برای هر کسی که در جستجوی "آگاهی" و رسیدن به "روشنایی معرفت (شناخت)" است.پایه و بنیان این حرکت "عقلانیت و خردورزی" است.
"مریدنور" مبرّا از خطا و اشتباه نیست."انسانی" است معمولی که سعی میکند با کسب "معرفت و شناخت" فلسفه "زیستن خردمندانه" را بیاموزد و قطعاَ در این راه فراز و فرودهایی داشته، دارد و احیاناًخواهد داشت!
نقل قول و پذیرش برخی نکات از منابعی که مخاطب در این محتوای وبلاگ با نام آنها مواجه خواهد شد به معنی تایید و تصدیق مطلق و یا مقدس بودن آنها نیست.توجه "مریدنور" در این راه به آن منابع از اینروست که بتواند به وی در تهیه و تنظیم برنامه "چگونه زیستن" فایده بخش باشد.
یادداشتهای این وبلاگ مستثنی از خطای احتمالی در دریافت و فهم موضوع و نتیجه گیری و همچنین نقد نیست و احتمالاً نخواهد بود...
از اینکه خواننده و پیگیر مطالب هستید و خواهید بود از شما سپاسگزارم.